Νομικές πληροφορίες

  1. Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τουBambastic. Το δικαίωμα δημιουργίας (copyright) του Bambastic πρέπει να παραμείνει σε όλες τις αναπαραγωγές υλικού ("Material") που αντιγράφηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τις σελίδες αυτές.
  2. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε και να χρησιμοποιήσετε το υλικό για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και έρευνα. Απαγορεύεται ή ανατύπωση, αναδημοσίευση, ανακατανομή ή οποιαδήποτε πράξη που κάνει το υλικό διαθέσιμο σε τρίτους ή το κάνει διαθέσιμο μέσω άλλων δικτυακών σελίδων, ψηφιακών πινάκων ανακοινώσεως ή άλλων ψηφιακών υπηρεσιών που σας ανήκουν ή ανήκουν σε τρίτους ή να κάνετε το υλικό διαθέσιμο σε αντίγραφα δίσκων ή άλλα μέσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Bambastic.
  3. Τίποτε σε αυτό τον δικτυακό τόπο δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα ούτε το κατέβασμα ή η αποστολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού δεν δημιουργεί συναφή σχέση.
  4. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου σκοπεύουν να είναι ενημερωτικά και ενδιαφέροντα άλλα η φύση τους είναι γενική. Σας συμβουλεύουμε να λαμβάνετε ανεξάρτητες συμβουλές για οποιοδήποτε πρόβλημα που έχετε καθώς το Bambastic δεν μπορεί να λάβει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προήλθε λόγω βάσης σε οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ακόμα και σφάλματα ή παραλείψεις.
  5. Το Bambastic δεν μπορεί να λάβει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο καθώς έχουν προετοιμαστεί για εμάς από τρίτους ή δικτυακές σελίδες που διασυνδέονται με εμάς καθώς και για οποιαδήποτε βάση που μπορεί να δοθεί στις πληροφορίες αυτές.
  6. Με την συνέχιση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.
  7. Το Bambastic δεν κάνει το ίδιο εκπομπές αλλά βοηθάει στην πρόσβαση σε πολλές άλλες εκπομπές.

σε απευθείας μετάδοση

διαδικτυακό ραδιόφωνο
διαδικτυακή τηλεόραση

επίσημη: Χάρτης ιστοσελίδων | Επαφή | Νομικά